Laadukas lentokenttävalaistus tuo mukavuutta ja turvallisuutta

Mukavuuden ja turvallisuuden lisäksi matkustajat kokevat valaistussa tilassa olemisen rentouttavaksi, ja esimerkiksi lentoa odotellessa aika kuluu nopeasti. Jokainen varmasti tietää sen tosiasian, että toimiva ja oikein kohdennettu valaistus luo hyvää turvallisuutta vuorokauden jokaiseen hetkeen. Greenled Oy ja Helsinki-Vantaan lentokenttä tekevät toimivaa yhteistyötä, jossa aidot suomalaiset valaistusratkaisut säästävät tehokkaasti energiaa ja ympäristöä.

Lentokentän viihtyisä maapuoli

Suuri osa suomalaisista on joskus käynyt lentokentällä ja matkustanut itse viihtyisillä koti- tai ulkomaanlennoilla. Lentokentälle on myös menty lomalta, tai työmatkalta palaavaa sukulaista tai ystävää vastaan, joten lentokentät ympäristöineen ovat tuttuja monille. Lentokentillä ympäri maailman myös työskentelee satojatuhansia ihmisiä. Lentokentän viihtyisä maapuoli antaa hyvän alun toivotulle lentomatkalle ja ajankäytölle lentokentällä.

Pysäköinti lentokentällä

Ensivaikutelma niin ihmisestä kuin myös kohteesta on aina tärkeä ja jää usein mieleen pitkäksi aikaa. Vanha viisaus pätee myös lentokentistä puhuttaessa, sillä jokaisella lentokentällä on aivan oma tunnelmansa. Pysäköintialueen valaistuksen on otava riittävä, mutta ei häikäisevä, tai millään lailla häiritsevä. Luonnonvaloa ei pysäköintihalleissa ole, joten riittävä näkyvyys ja turvallisuus luodaan oikean valaistuksen avulla. Pysäköintialueella valaistus on aina toiminnassa, joten myös kustannustehokkuuteen kuuluvat seikat ovat erittäin tärkeitä.

Tie-, katu- ja tunneleiden valaistus

Nykyajan lentoliikenteessä sekä lentorahdin että matkustajien määrä on koko ajan kasvanut. Lentokentät ovat yhä kiihtyvän kaupankäynnin, ravintola- ja majoitustoiminnan sekä logistiikan tunnettuja keskittymiä. Kuulostaa todella positiiviselta ja sitä se onkin, mutta lentokentille se luo paineita tehdä lentokenttä-alueesta yhä viihtyisämpi ja houkuttelevampi.

Valaistus saa viihtymään ja tekee tilan kuin tilan todella mukavaksi. Valaistuksen avulla voidaan luoda asiakkaiden ja kohderyhmien mieliin myös todella myönteinen brändikokemus. LED-valaistus on lentokentillä ja julkisissa tiloissa todella laajalti käytössä toimivana ja kustannustehokkaana ratkaisuna.

Optimoi ja menesty

Yleisesti on tunnettua, että tarkka ja oikein laadittu optimointi tuo tulosta. Erityisen hyvin optimointi hyödyntää liiketoimintaa isompien kokonaisuuksien suunnittelussa, ottamalla huomioon myös pienet yksityiskohdat. Energiatehokas LED-valaistus ja ohjaus kasvattaa paitsi liikevaihtoa, vähentää myös ratkaisevasti hiilidioksidipäästöjä, valosaasteen määrää ja muita kuluja.

Toimivan valaistuksen avulla voidaan luoda miellyttävä työympäristö ja tehdä kohteesta, kuten lentoasemasta kokonaisuutena miellyttävä ja positiivisesti mieliinpainuva kohde. Ennen kaikkea oikea valaistus tuo lämpöä ja viihtyisyyttä antaen lentomatkustajille kilpailijoita paremman matkustajakokemuksen.

Lentokentällä on tärkeää, että matkustajat virittyvät mukaan rentoon ja mukavaan lentokenttätunnelmaan heti terminaaliin astuessa. Toimiva valaistus tuo esiin myös kaikki lentokentällä olevat tekstit ja opasteet. Tulo- ja lähtöaulat lasketaan lentokentän kiireisempiin alueisiin. Toimiva valaistus ohjaa matkustajat miellyttävästi oikeisiin kohteisiinsa. Valaistuksesta on todella paljon hyötyä ja oikein kohdennettuna sen tuomat hyödyt vain moninkertaistuvat. Valaistus on tärkeää myös lähtöselvitys- ja asiakaspalvelutiskeillä, joissa henkilökunta tarkastaa lennolle lähtevien matkustusasiakirjat.

Yhdysalueet ja käytävät

Käytävät ja yhdysalueet ovat niitä tärkeitä väyliä, jotka yhdistävät kaikki kenttään kuuluvat erilaiset alueet. Toimivat opasteet ja matalalle valaistustasolle säädetty valo luovat rauhallista tunnelmaa. Kirkkaamman valon avulla voidaan vastaavasti luoda ympäristöön tehokkuuden tuntua.

Lentoasemilla turvallisuustekijät ovat entisestään korostuneet ja matkustajat tullaan tarkastamaan myös jatkossa aina entistä perusteellisemmin. Skannaukset ja vartalotarkastukset voidaan tehdä hienovaraisesti, mutta tarkasti varsinkin silloin, kun valaistus on tilanteeseen sopiva.

Lennonohjaus ja lennonvalvojien tärkeä rooli otetaan kentillä aina tarkkaan huomioon valaistusta suunniteltaessa. Lennonvalvojilla ei ole varaa virheisiin, sillä heidän tarkkaavaisuutensa on tärkeää lentojen sujumisen kannalta. Lentäjiä neuvotaan tarkasti 24/7, jotta lentoliikenne toimii turvallisesti ja aikataulujen mukaan. Toimiva julkisivuvalaistus voi luoda lentokentästä “elävän ja täynnä vilkasta toimintaa olevan maanmerkin.”

LED-valaistus tarjoaa vapautta ja vaihtoehtoja

Valaistuksen suunnitteluvapaus lisääntyy esimerkiksi värien, energiatehokkuuden, koon ja dynamiikan suhteen. Suunnitelmien mukaista brändiä voidaan toteuttaa valaistukseen kuuluvien väri- ja korostusefektien avulla. Lentoasemilla yövuorossa työskentelevät tarvitsevat hyvää vireystasoa, jolloin valkoinen valaistus saattaa olla oikea vaihtoehto. Oikean valaistuksen seurauksena häiriötilanteet vähenevät ja lentokentän turvallisuus paranee.

Logistiikka-alueiden työturvallisuus on erittäin tarkkaa, jossa oikein suunnatulla, tasaisella valaistuksella on merkittävä rooli. Valaistuksen katvealueet ja muut tapaturmille alttiit paikat saadaan turvallisimmiksi korkealuokkaisen ja tehokkaan valaistuksen avulla.

LED valaistus on ratkaisu myös oman kodin valaistukseen. Katso ja kilpailuta remonttiin sopiva laina Matchbanker lainavertailulla.

ISO 9001 ja 14001 sertifikaatit

Greenled Oy valmistaa älykkäitä valaistusratkaisuja teollisuuden ja esimerkiksi lentokenttien käyttöön. SGS Finland myönsi Greenled Oy:lle arvostetut SFS-EN ISO 14001- standardin mukaisen ympäristösertifikaatin ja SFS-EN ISO 9001- standardin mukaisen laatujärjestelmäsertifikaatin. SGS Finland tunnetaan laajalti maailman johtavana verifiointi-, testaus-, tarkastus ja sertifiointiyrityksenä.

Greenled Oy toimii yhteistyössä lentokenttien kanssa tarjoamalla luotettavia

LED-valaistusratkaisuja. Greenled Oy ja Helsinki-Vantaan lentokenttä-alue toimivat tiiviissä yhteistyössä. Suunnittelu, valmistus, myynti- ja asennus kuuluvat yrityksen kestävään kehitykseen myös tulevaisuudessa.

ICAO

Vuonna 1944 perustettu International Civil Aviation Organization on Yhdistyneiden kansakuntien aikoinaan perustama kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö. Kyseisen järjestön globaali pääkonttori toimii Kanadassa. Järjestö haluaa edistää maailman lentoturvallisuutta ja kehittää globaalia ilmailua.

IEC

International Electrotechnical Commission on kansainvälinen sähköalan standardointiorganisaatio, jonka tunnetut IEC-standardit liittyvät erilaisiin sähkölaitteiden liitäntöihin. Esimerkkinä PC:n virtajohto, joka määritellään IEC:n standardissa.